Unia Europejska

Wyślij wiadomość

Dane kontaktowe

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.

 • ul. Komorowskiego 12
  30-106 Kraków
 • Sekretariat:
  tel: (12) 421 34 55
  fax: (12) 421 34 66
  sekretariat@cmp.krakow.pl
 • NIP: 677-21-94-473
  REGON: 356537106

  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Nr KRS: 0000114899
  Kapitał zakładowy: 207 500 zł
  Centrala Telefoniczna: umowy@cmp.krakow.pl
  Sekretariat: (12) 421 34 55
  Fax: (12) 421 34 66

Placówki

Z pośród licznych naszych, wysoko wyspecjalizowanych poradni, znajdziecie Państwo taką, w której wykonane zostaną dla Państwa odpowiednie badania i podjęte zostanie natychmiastowe leczenie określonych schorzeń.