Kontakt

Uzupełnij działanie: 18 − 11 =

Dane kontaktowe

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.

ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków

Sekretariat:
tel: (12) 421 34 55
fax: (12) 421 34 66
sekretariat@cmp.krakow.pl

Placówki

Z pośród licznych naszych, wysoko wyspecjalizowanych poradni, znajdziecie Państwo taką, w której wykonane zostaną dla Państwa odpowiednie badania i podjęte zostanie natychmiastowe leczenie określonych schorzeń.

ul. Komorowskiego 12

ul. Olszańska 5

ul. Złocieniowa 44

NIP: 677-21-94-473
REGON: 356537106

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000114899
Kapitał zakładowy: 207 500 zł
Sekretariat: (12) 421 34 55
Fax: (12) 421 34 66