Leczenie uzależnień

Uzależnienia

Terapia uzależnień ma na celu pomóc pacjentom uporać się z wszelkiego rodzaju uzależnieniami. Słowo uzależnienie w społeczeństwie kojarzy się głównie z alkoholizmem. W rzeczywistości można jednak być uzależnionym od narkotyków, nikotyny, zakupów, leków, komputera, kradzieży, hazardu… Można być uzależnionym od wszystkiego.

NA CZYM POLEGA TERAPIA UZALEŻNIEŃ?

Terapia uzależnień to jedna z ważniejszych form terapii, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Współczesny świat i bezproblemowa dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych stwarza ludziom dogodne warunki do pojawienia się u nich różnych uzależnień. Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Naszym celem jest całkowita rehabilitacja i osiągnięcie sukcesu w walce z chorobą.

Leczenie uzależnień opiera się na trzech najważniejszych krokach:

  1. Rozmowie wstępnej
  2. Konsultacji psychiatrycznej
  3. Terapii dla osób uzależnionych

Oferujemy grupową i indywidualną terapię uzależnień. Intensywny program terapeutyczny realizowany w grupie, jest uzupełniony o pracę nad osobistymi problemami.

Pacjentom, którzy zakończyli już leczenie umożliwiamy udział w weekendowych spotkaniach, mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia. Odbywają się one zazwyczaj cyklicznie i służą podtrzymaniu efektów oraz wsparciu pacjenta w dalszym utrzymaniu zdrowia. Umożliwiają one monitorowanie procesu zawiązanego ze zdrowieniem i uzyskaniem profesjonalnej opieki i pomocy w pojawiających się, napotkanych trudnościach.

Dla osób niezdecydowanych, które niekoniecznie chcą się podjąć specjalistycznego leczenia, aczkolwiek są zaniepokojone swoją sytuacją, organizujemy konsultacje diagnostyczne, w których uczestniczy specjalista ds. uzależnień. U osób świadomych swojej choroby, leczenie przynosi zauważalne i długotrwałe efekty.

Konsultacje terapeutyczne proponujemy także osobom będącym w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych. Pozwalają one na zdobycie podstawowej wiedzy na temat ich sytuacji oraz poznanie sposobów radzenia sobie z problemem. Mogą one służyć także przygotowaniu rodziny do motywowania osoby bliskiej do podjęcia leczenia, pokazują jak rozmawiać z osobami uzależnionymi. Często osoby te decydują się na działania odwykowe pod wpływem najbliższych, przez co mają poczucie, że nie są ze swoim problemem same.

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z leczeniem uzależnień, jak najszybciej skontaktuj się z Centrum Medycyny Profilaktycznej.

Kontakt

Rejestracja

Tel. +48 577 920 444  (12) 68 30 613

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

Terminy wizyt

Dostępne w opisach specjalistów

Uzupełnij działanie: 14 − 9 =