Psychiatra Kraków

Psychiatria Kraków

Psychiatria to dziedzina zajmującą się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych, często przy pomocy leczenia farmakologicznego.

Psychiatria bierze pod uwagę uwarunkowania :

 • biologiczne
 • psychologiczne
 • rodzinno -genetyczne
 • społeczne

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHIATRA?

Psychiatra to specjalista, który posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje do:

 • kwalifikowania pacjentów do leczenia w specjalistycznym szpitalu psychiatrycznym,
 • opieki nad agresywnymi pacjentami wymagającymi specjalnego podejścia,
 • przeprowadzania testów, umożliwiających ocenę funkcjonowania pamięci czy sprawności psychoruchowej,
 • wykonywania badań pozwalających na rozpoznanie schorzenia i postawienie diagnozy,
 • wystawiania opinii, zaświadczeń, wniosków.

NAJCZĘSTSZE CHOROBY ROZPOZNAWANE PRZEZ PSYCHIATRĘ:

 • ADHD
 • autyzm
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • depresja
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • nadpobudliwość
 • nerwica natręctw
 • otępienia
 • problemy psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu i leków
 • schizofrenia
 • traumy
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia zachowania
 • zespół otępienny

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W RAMACH POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ:

 • Porady i konsultacje: Podczas konsultacji głównym zadaniem jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, wzbudzenie jego zaufania oraz zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa.
 • Diagnostyka: Podczas diagnozowania zaburzeń osobowości poprzez wywiad, lekarz zbiera o pacjencie informacje, które mają mu umożliwić dokonanie wstępnego rozpoznania i wytypowanie rodzaju zaburzenia oraz jego potencjalnych przyczyn.
 • Leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne: Po potwierdzeniu biologicznego podłoża problemu pacjenta, proponowane jest specjalistyczne leczenie farmakologiczne. Skuteczność działania leku i dobór odpowiedniej dawki, weryfikuje się wspólnie podczas kolejnych wizyt kontrolnych. Część leków wymaga odstawienia w ścisłym porozumieniu z lekarzem, ze względu na możliwe działania niepożądane.

KIEDY KONIECZNA JEST WIZYTA U PSYCHIATRY?

Wizyta u specjalisty – psychiatry jest konieczna szczególnie gdy:

 • pojawiają się nagłe zaburzenia emocjonalne, osobowości, percepcji,
 • zachodzą wyraźne zmiany w zachowaniu u osób leczonych psychiatrycznie,
 • brak zamierzonej reakcji na przeprowadzane w ośrodkach odwykowych leczenie,
 • zaistniała konieczność potwierdzenia lub wykluczenia choroby psychicznej,
 • występuje konieczność walki z uzależnieniem.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy psychiatry w Krakowie skontaktuj się z Centrum Medycyny Profilaktycznej!

Kontakt

Rejestracja

Tel. +48 577 920 444  (12) 68 30 613

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek 7:00 – 19.00

Terminy wizyt

Dostępne w opisach specjalistów

Uzupełnij działanie: 79 + = 81