Psychoterapia CBT (behawioralno – poznawcza)

Czym jest psychoterapia CBT?

Psychoterapia poznawczo–behawioralna (CBT) to metoda leczenia zaburzeń psychicznych, emocjonalnych oraz innych problematycznych zachowań. Zadaniem psychologa stosującego terapię poznawczo-behawioralną jest udzielenie pacjentowi pomocy w poradzeniu sobie z trudnościami psychicznymi. Szczegółowy cel terapii jest ustalany wspólnie z pacjentem jeszcze przed rozpoczęciem właściwych działań psychoterapeutycznych.

Terapia poznawczo-behawioralna wykorzystana jest do zmiany w sposobie myślenia i zachowania. W czasie pracy z psychoterapeutą pacjent wypracowuje własne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Celem terapii może być na przykład:

  • nauka radzenia sobie ze stresem
  • oswojenie lęków
  • pozbycie się zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • wyjście z depresji
  • zwalczenie zaburzeń odżywiania

Istnieje wiele technik CBT, w tym:

  1. dialog sokratejski

metoda ta polega na odpowiednim zadawaniu pytań przez terapeutę, które umożliwiają pacjentowi samodzielne zidentyfikowanie swoich problemów. Dialog sokratejski nawiązuje do Sokratesa (grecki filozof), który znany był między innymi z charakterystycznego sposobu dyskutowania z rozmówcami. Samym zadawaniem pytań pozwalał on odkryć im błędy we własnym rozumowaniu.

  1. zapis myśli

metoda ta polega na rozwinięciu umiejętności świadomego przyglądania się własnym myślom. Ma to na celu samodzielną identyfikacje błędów. Polega na spisywaniu swoich myśli, i ich późniejszą analizę.

  1. zadania domowe

metoda ta pomaga badać i analizować własne przekonania. Zadania umożliwiają utrwalanie i naukę nowych umiejętności i sposobów radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

  1. ekspozycja

metoda ta umożliwia świadome narażenie się na własne lęki. Ma to na celu oduczyć pacjenta lękowej reakcji oraz nauczyć się jej przeciwstawiać. Ekspozycja może przyjąć formę stopniowego oswajania lękotwórczej przyczyny.

  1. przeformułowanie poznawcze

metoda ta polega na stopniowym zastępowaniu dotychczasowych przekonań, które się nie sprawdzają – nieco bardziej adekwatnymi i służącymi pacjentowi.

Jak przebiega terapia?

Terapia poznawczo–behawioralna daje terapeucie i pacjentowi wolną rękę co do wyboru techniki leczenia. Wspólnie poszukują oni niestandardowych sposobów myślenia i reakcji na dane sytuacje oraz uczą się najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z nimi.

Terapia jest ograniczona w czasie: może trwać od 6 tygodni do 6 miesięcy. Sesje odbywają się co tydzień lub dwa tygodnie. Sesja trwa 30–60 min.

Jeżeli interesuje Cię terapia behawioralno – poznawcza w Centrum Medycyny Profilaktycznej umów się na wizytę kontrolną!

Kontakt

Rejestracja

Tel. +48 577 920 444  (12) 68 30 613

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek 7:00 – 19.00

Uzupełnij działanie: 94 − = 86