Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych

Leczenie uzależnień

W Centrum Medycyny Profilaktycznej można zaczerpnąć pomocy w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.

Uzależnień w dzisiejszych czasach może być wiele – począwszy od alkoholu, narkotyków leków, środków psychoaktywnych, nikotyny poprzez kradzież, zakupy, pornografię, czy seks.

W czasie leczenia ważne jest połączenie farmakoterapii z psychoterapią. Same leki nie są w stanie wyleczyć uzależnienia! Wpływają one jedynie na złagodzenie jej objawów, aczkolwiek nie wpływają w żaden sposób na źródło problemu. Istnieje więc niebezpieczeństwo, iż po odstawieniu środków farmakologicznych choroba powróci, często ze zdwojoną siłą.

TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OBEJMUJE:

  • Terapię indywidualną
  • Skierowana jest do osób nadużywających środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, itd.) lub uzależnionych od konkretnych czynności (korzystania z komputera, internetu, pracy, zakupów, hazardu itd.), dla których dana czynność dominuje w ich życiu i same nie są w stanie z niej zrezygnować. Czynności te najczęściej prowadzą do wyniszczenia organizmu chorego, pogorszenia jego relacji z bliskich oraz ze światem.
  • Terapię grupową
  • Skierowana jest do osób uzależnionych, a także tych które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia. Przez nieprzyjemne doświadczenia, życie tych osób jest przepełnione chaosem, wstydem, krzywdą, winą i nieprzewidywalnością. Celem terapii jest pomoc w wyzwoleniu się z wyniszczających schematów i zmiana życia nastawionego na  tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi. Terapia ta odbywa się w grupie większej osób o podobnych doświadczeniach. Dzięki temu mogą one poczuć się bardziej zrozumiane.
  • Terapię indywidualną lub grupową dla osób współuzależnionych
  • Skierowana do osób żyjących w związku lub otoczeniu z osobą uzależnioną. Celem terapii jest rozpoznanie wpływu problemu uzależnienia bliskiej osoby na funkcjonowanie rodziny oraz konkretnej jednostki. Ma na celu zrozumienie schematów postępowania osoby uzależnionej oraz naukę nowych umiejętności osobistych i społecznych, niezbędnych do poprawy jakości życia.

Jeśli niepokoisz się swoim problemem z nadużywaniem alkoholu lub innych substancji, bądź sytuacja ta ma miejsce w Twoim otoczeniu zgłoś się do Centrum Medycyny Profilaktycznej!

Kontakt

Rejestracja

Tel. +48 577 920 444  (12) 68 30 613

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

Terminy wizyt

Dostępne w opisach specjalistów

Uzupełnij działanie: + 85 = 90