Karta świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM Komorowskiego