Współpraca z innymi podmiotami

Oferta współpracy dla podmiotów medycznych

W związku z realizacją programu pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zadanie pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” serdecznie zapraszamy podmioty medyczne do współpracy w zakresie  realizacji badań:

  • badanie przesiewowe 5 mutacji BRCA1, badanie przesiewowe 5 mutacji CHEK2 i PALB2, badanie rodzinnej mutacji u krewnych probanta, badanie BRCA1 i BRCA2 NGS u ściśle określonych chorych na raka piersi i/ lub jajnika,
  • badanie rezonansu magnetycznego piersi,
  • badania immunohistochemiczne (ER, PR, HER2 i Ki67)

Oferty należy przesłać drogą mailową: kistela@cmp.krakow.pl do dnia 31.05.2019r. do godz. 15:00.

Ewentualne pytania proszę kierować do Pani Anny Kisteli tel. 12 68 30 618