Dotacje/Fundusze UE

Projekt grantowy pn. ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ.

Celem projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Planowane efekty: poprawa bezpieczeństwa, ochrona zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez doposażenie ze środków grantu podmiotów leczniczych prowadzących placówki POZ w środki ochrony osobistej, i/lub środki do dezynfekcji i/lub drobny sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w małopolskich placówkach POZ podczas pandemii COVID-19.

Wartość projektu – 44 908,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 38 172,00 zł

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

www.mapadotacji.gov.pl

Wsparcie grantowe placówek POZ
DDOM Komorowskiego
PROFILAKTYKA I REHABILITACJA
PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI
CMP SP. Z O.O.