Programy profilaktyczne i zdrowotne

Profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka stanowi ważny element naszej działalności. Od wielu lat realizujemy bezpłatne programy profilaktyczne finansowane przez NFZ i Urząd Miasta Krakowa. Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty badań.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dla kogo

Program kierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć po uwagę rok urodzenia), które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2
Zakres działań

Program składa się z dwóch etapów:
I Etap podstawowy – badanie mammograficzne

 1. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety
 2. wykonanie badania mammograficznego

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania Pacjentka kierowana jest do kolejnego etapu:
II Etap pogłębionej diagnostyki

 1. porada lekarza onkologa
 2. wykonanie mammografii uzupełniającej lub
 3. wykonanie USG piersi (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz)
 4. wykonanie biopsji cienkoigłowej albo gruboigłowej ( w zależności od rodzaju zmian)

Po tych badaniach, jeśli zajdzie taka potrzeba, Pacjentka jest kierowana na odpowiednie leczenie.

Rejestracja

Komorowskiego 12
Pracownia mammograficzna
Rejestracja ogólna (parter, okienko nr 5)
(12) 68 30 557

Dla kogo

Program kierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.

Rejestracja

Komorowskiego 12
Rejestracja ogólna (parter)
(12) 427 80 71

Urząd Miasta Krakowa

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zapraszamy do bezpłatnej opieki medycznej w Poradni Uzależnień oferując:

 • porady i wizyty diagnostyczne
 • porady i wizyty terapeutyczne
 • sesje psychoterapii indywidualnej oraz grupowej
 • sesje psychoterapii rodzinnej/par
 • sesje psychoeduakcyjne
Działania w zakresie profilaktyki pierwotnej
 • edukacja pacjentów i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego
 • akcje informacyjne na temat źródeł zagrożeń zaburzeniami psychicznymi
 • szkolenie wewnętrzne personelu medycznego Centrum
Zakres programu
 • Czas realizacji programu: 1 stycznia – 31 grudnia 2023r.
 • Program zapewnia opiekę medyczną pacjentom zameldowanym na terenie Miasta Krakowa
 • ​Program finansowany jest przez Gminę Miejską Kraków
 • Skargi należy kierować do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie tel. 12 411 41 21
Terminy rejestracji

Poradnia:
poniedziałek 8:00-14:00
środa 8:30- 12:00

Rejestracja ogólna:
Poniedziałek – Piątek 7:00-19:00

Rejestracja

Komorowskiego 12
Poradnia Uzależnień
(I piętro, p. 225)
883-411-119

Rejestracja ogólna (parter)
(12) 427 80 71, (12) 427-05-40

Bezpłatny Program Szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krakowa po 65 r. ż

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. serdecznie zaprasza mieszkańców miasta
Krakowa, którzy ukończyli 65. rok życia do skorzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych
przeciwko grypie. Program zakłada wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie.
Osoby zainteresowane mogą zarejestrować się osobiście lub telefonicznie w placówce przy
ul. Bolesława Komorowskiego 12 (rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-18:00, nr telefonu: 12 68 30 541 oraz 12 427 95 90) lub w placówce przy ul. Olszańskiej
5 (rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, nr telefonu: 12 294
47 33, 12 294 47 34 oraz 517 758 627)
Program w roku bieżącym potrwa do wyczerpania limitu szczepionek.
Szczepienia są bezpłatne finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Rejestracja

Komorowskiego 12
12 68 30 541
12 427 95 90
Olszańska 5
Poradnia ogólna (III piętro)
(12) 29 44 733
(12) 29 44 734
517 758 627