Kontakt

Uzupełnij działanie: 7 + 3 =

Dane kontaktowe

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.

Sekretariat:
tel: (12) 421 34 55
fax: (12) 421 34 66
sekretariat@cmp.krakow.pl

Placówki

Z pośród naszych licznych, wysoko wyspecjalizowanych poradni, znajdziecie Państwo taką, w której wykonane zostaną dla Państwa odpowiednie badania i podjęte zostanie natychmiastowe leczenie określonych schorzeń.

ul. Komorowskiego 12

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
telefon: (12) 427 80 71 oraz (12) 427 05 40

za wyjątkiem:
poradnia chirurgii stomatologicznej: (12) 68 30 545
pracownia mammograficzna: (12) 68 30 557

Rejestracja do medycyny pracy:
telefon: (12) 68 30 594
telefon: (12) 68 30 596

Rejestracja do podstawowej opieki zdrowotnej:
telefon: (12) 68 30 541

Komorowskiego:

Tramwaj: 1, 2, 6
Autobus: 109, 229, 409

Cracovia:

Tramwaj: 20
Autobus: 109, 124, 134, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 194, 292, 304, 409, 424, 502, 503, 504

Jubilat:

Tramwaj: 1, 2, 6
Autobus: 109, 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 304, 409, 424, 503
ul. Olszańska 5

Rejestracja do poradni specjalistycznych oraz do podstawowej opieki zdrowotnej
telefon: (12) 294 47 33
telefon: (12) 294 47 34

Rejestracja do poradni pediatrycznej:
telefon: (12) 411 85 07
telefon: (12) 294 47 33
telefon: (12) 294 47 34

Rejestracja do pracowni rezonansu magnetycznego:
telefon: (12) 294 14 15
telefon kom.: 517 758 627

Poradnia Stomatologiczna:
telefon: (12) 68 30 658

Gabinet zabiegowy:
telefon: (12) 68 30 664

Gabinet Kierownika Przychodni:
telefon: (12) 68 30 659

Gabinet Przełożonej Pielęgniarki:
telefon: (12) 68 30 663

Cmentarz Rakowicki:

Tramwaj: 2
Autobus: 124, 184, 424
ul. Złocieniowa 44

Rejestracja do podstawowej opieki zdrowotnej:
telefon: (12) 385-31-30
telefon: +48 509-670-497

Złocień:

Autobus: 125, 163, 183

NIP: 677-21-94-473
REGON: 356537106

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000114899
Kapitał zakładowy: 207 500 zł
Sekretariat: (12) 421 34 55
Fax: (12) 421 34 66