Punkt Sterylizacji

Bezpieczeństwo i jakość

Odpowiadając na potrzeby rynkowe, a także rozumiejąc Państwa troskę o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów, zapraszamy do korzystania z Centralnej Sterylizatorni. Oferujemy współpracę w ramach podwykonawstwa.

Oferta

Zasady współpracy

Wymogi dotyczące sterylizacji dostarczonego materiału

  • dostarczenie materiału czystego tzn. po umyciu, dezynfekcji i osuszeniu przez Zleceniodawcę
  • zapakowanie w zdezynfekowany pojemnik transportowy, zamykany i oznakowany datą i nazwiskiem
  • spakowanie w rękaw ze wskaźnikiem testującym skuteczność sterylizacji (wybór rękawów należy do decyzji Zleceniodawcy)

Zadania Zleceniodawcy

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za przygotowania narzędzi do sterylizacji w formie pakietów przygotowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  • materiał sterylny do odbioru musi być zapakowany w zdezynfekowany pojemnik transportowy dostarczony przez Zleceniodawcę
  • materiał po sterylizacji oznakowany zostanie datą sterylizacji

Kontakt

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
ul. Komorowskiego 12 , 30-106 Kraków
telefon: (12) 421 34 55
fax: (12) 421 34 66
e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl

Bezpieczeństwo i jakość