Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Profesjonalna pomoc

Realizujemy świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne. Zapewniamy komfort leczenia w przyjaznym otoczeniu.

Poradnie

Zakres działania poradni
 • diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychicznych
 • psychoterapia indywidualna
 • wsparcie psychologiczne oraz edukacja pacjenta i jego rodziny
 • diagnoza psychologiczna (testy diagnostyczne)
Działania w zakresie profilaktyki pierwotnej
 • edukacja pacjentów i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego
 • akcje informacyjne na temat źródeł zagrożeń zaburzeniami psychicznymi
 • szkolenie wewnętrzne personelu medycznego Centrum
Działania w zakresie profilaktyki wtórnej
 • psychoedukacja pacjentów i rodzin w zakresie zapobiegania nawrotom zaburzeń psychicznych
 • psychoterapia indywidualna i grupowa o charakterze wyjaśniającym
 • profilaktyczna psychofarmakoterapia

Kadra

Poradnia Zdrowia Psychicznego

(12) 683 05 26

specjalista psychiatra

specjalista psychiatra

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

psycholog kliniczny

psycholog

Zakres działania Poradni

Poradnia Uzależnień oferuje bezpłatną terapię i konsultacje psychiatryczne w ramach NFZ oraz programu miejskiego dla mieszkańców Krakowa.

Pomoc jest skierowana do osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, do osób z uzależnieniami behawioralnymi, dorosłych członków rodzin osób uzależnionych, z syndromem DDA, a także dla osób z długim okresem abstynencji, chcących skorzystać z pomocy terapeutycznej.

Proponujemy następujące formy terapii:
 • terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych,
 • terapię indywidualną dla osób z uzależnieniami behawioralnymi,
 • terapię indywidualną długoterminową, wglądową dla osób z syndromem DDA, oraz dla osób uzależnionych, długotrwale utrzymujących abstynencję,
 • terapię małżeńską / terapię par.
 • konsultacje lekarskie i farmakoterapię w razie potrzeby

Czas trwania terapii

Podstawowa terapia uzależnień trwa około 12 -15 miesięcy.

Po programie podstawowym pacjent może uczestniczyć w zaawansowanym programie terapeutycznym, obejmującym pracę nad zapobieganiem nawrotom, nad wzmacnianiem motywacji do trzeźwego życia oraz nad dalszymi potrzebami i celami służącymi zdrowieniu z uzależnienia.

Informacje dodatkowe

Leczenie w poradni jest bezpłatne, refundowane przez NFZ lub Gminę Miejską Kraków.

Poradnia współpracuje z grupami Anonimowych Alkoholików oraz grupami rodzinnymi Al- Anon.

Na terenie poradni odbywają się mitingi AA:

 • w środy o godz. 18.00 grupa Lajkonik
 • w piątki o godz. 18.00 grupa e-Dromader
 • w soboty o godz. 9.30 grupy Al-Anon
Poradnia Uzależnień

ul. Komorowskiego 12
(12) 68 30 528

Kadra

specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik poradni

lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

specjalista psychiatra

psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

specjalista psychoterapii uzależnień

specjalista psychoterapii uzależnień

specjalista psychoterapii uzależnień

specjalista psychoterapii uzależnień

specjalista psychoterapii uzależnień

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta

specjalista psychoterapii uzależnień

terapeuta w trakcie procesu certyfikacji w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, pracownik administracji

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień

Centrum Medycyny Profilaktycznej zaprasza do bezpłatnej opieki medycznej w Poradni Uzależnień oferując:

 • porady i wizyty diagnostyczne
 • porady i wizyty terapeutyczne
 • sesje psychoterapii indywidualnej oraz grupowej
 • sesje psychoterapii rodzinnej/par
 • sesje psychoeduakcyjne

Czas realizacji Programu

2 styczeń – 31 grudzień 2019r.

Rejestracja i informacja

ul. Bolesława Komorowskiego 12,
gabinet 225 I piętro, tel. 12 68-30-528
poniedziałek – czwartek w godzinach 8:00-13:30
rejestracja ogólna parter, 12 421-13-01, 427-80-71
427-16-80, 12 427-05-40
poniedziałek – piątek w godzinach 7:00-19:00

Uwaga: Program zapewnia opiekę medyczną pacjentom zameldowanym na terenie Miasta Krakowa

 

Kadra

Program profilaktyczny

ul. Komorowskiego 12
(12) 68 30 528

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień

Psychoterapeuta

Specjalista psychoterapii uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

Lekarz specjalista psychiatrii

Specjalista psychoterapii uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień

Rejestracja

PORADNIA UZALEŻNIEŃ 

Rejestracja na wizytę do lekarzy:

 • Rejestracja Ogólna na parterze: osobiście lub przez osoby trzecie
 • telefonicznie pod numerem: 12 /421-13-01 lub 12/427-16-80 lub 12/427-80-71

poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 19.00

Rejestracja na pierwszą wizytę do terapeutów

 • w gabinecie 225, na 1 piętrze
 • telefonicznie: 12/ 68-30-528

godz. 8.00 – 12.00

Kolejne terminy wizyt ustalane są bezpośrednio z terapeutą.

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Rejestracja:

(12) 421 13 01
(12) 427 80 71
(12) 427 16 80

Więcej informacji

Czy masz problem alkoholowy?

Wywiad ze sobą...