Nasza przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna

Bezpłatna opieka zdrowotna na podstawie kontraktu z NFZ

Świadczenia realizowane przez lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnie specjalistyczne

Opieka na najwyższym poziomie

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej oferujemy możliwość skorzystania z konsultacji lekarskich w ponad 20 poradniach specjalistycznych.

Pracownie diagnostyczne

Kompleksowa diagnostyka medyczna

Zapewniamy pacjentom wykonanie badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, w ponad 10 pracowniach diagnostycznych.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych oraz uzależnień

Opieka i leczenie skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do uzależnionych i ich rodzin.

Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia w zakresie rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ

W ramach rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych oferujemy szeroką gamę zabiegów rehabilitacyjnych.

Położnictwo środowiskowo-rodzinne

Kompleksowa opieka dla przyszłych Mam

Opieka przed i okołoporodowa oraz bogata oferta warsztatów i zajęć dodatkowych dla wszystkich kobiet spodziewających się dziecka.

Opieka stomatologiczna

Zdrowy i piękny uśmiech

Bezpłatne świadczenia dla pacjentów posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne, realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Centralna sterylizatornia

Usługi sterylizacyjne dla firm medycznych

Wysokiej klasy sterylizator przeznaczony do wyjaławiania parą wodną narzędzi medycznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych i wyrobów gumowych.

Rezonans magnetyczny

Rezonans należący do światowej czołówki sprzętu diagnostycznego

Szerokie możliwości techniczne, najnowsze, bogate oprogramowanie, gwarantujące obrazy o wysokiej rozdzielczości, umożliwiają przeprowadzenie wydajnej i skutecznej diagnostyki

Programy profilaktyczne i zdrowotne

Realizacja zadań i świadczeń na zlecenie NFZ i JST

Oferta dla studentów

Bezpłatne świadczenia na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i opieki specjalistycznej