Opieka stomatologiczna

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego

Serdecznie zapraszamy do naszych poradni, gdzie realizujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bezpłatne świadczenia dla pacjentów posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne  w zakresie:

 • świadczeń ogólnostomatologicznych przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie w Poradni Stomatologicznej
 • chirurgii stomatologicznej i periodontologii przy ul. Bolesława Komorowskiego 12 w Krakowie  w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

W ramach kontraktu z NFZ naszym pacjentom przysługują:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej
 • kontrolne badania lekarskie
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne
 • leczenie próchnicy
 • znieczulenie do zabiegów
 • usunięcie zębów
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie kamienia nazębnego
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich u dorosłych oraz wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu
 • leczenie protetyczne

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują także m.in.:

 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych
 • leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
 • leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia
 • ​wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie

 

Osobom zgłaszającym się do dentysty z bólem, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia

Nasza oferta

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom przysługują między innymi:

 • adanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w roku)
 • kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku)
 • zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne
 • leczenie próchnicy
 • znieczulenie do zabiegów
 • usunięcie zębów
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie kamienia nazębnego
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich

Leczenie protetyczne:

W ramach świadczeń gwarantowanych raz na 5 lat pacjentom przysługuje leczenie protetyczne przy pomocy ruchomej protezy częściowej (w zakresie 5 – 8 brakujących zębów w szczęce). W przypadku całkowitego braku zębów – raz na 5 lat przysługuje im proteza całkowita. Osobom, które mają za sobą operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują także m.in.:

 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 7 roku życia)
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
 • wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne
Poradnia stomatologiczna

Ul. Olszańska 5
(12) 68 30 658

W poradni w ramach NFZ wykonujemy świadczenia m.in.:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka stomatologiczna
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej – jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
 • Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Leczenie zachowawcze złamań i urazów w obrębie twarzoczaszki
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
Poradnia chirurgii stomatologicznej

ul. Komorowskiego 12
(12) 68 30 545

Nasza pracownia RTG stomatologiczne wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt pozwalający na szybkie i bezpieczne wykonanie zdjęć w cyfrowej jakości i przy minimalnej dawce promieniowania.

Wykonujemy zdjęcia:

 • punktowe
 • cefalometryczne
 • pantomograficzne
 • zgryzowe
 • skrzydłowo-zgryzowe
 • czaszki ap i pa

Wykonanie zdjęć jest płatne. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi zapraszamy do naszego Gabinetu Stomatologicznego CMPdent – poznaj szczegóły

RTG stomatologiczne

ul. Komorowskiego 12
(12) 68 30 545

Szczegółowy wykaz świadczeń stomatologii zachowawczej oraz warunki ich realizacji dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. poz. 1462) oraz z 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. poz. 1262).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

KONTAKT

ul. Komorowskiego 12
telefon: (12) 68 30 545

ul. Olszańska 5
telefon: (12) 68 30 658