Opieka stomatologiczna

WAŻNA INFORMACJA!!!!!!!!!

W związku z powszechnie wiadomym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczoną ilością środków dezynfekcyjnych, uprzejmie informuję, że w dniach 16-27.03.2020r. świadczenia stomatologiczne będą realizowane w godzinach 8:00-15:00.

Prezes Zarządu
mgr Lidia Dwojak

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego

Serdecznie zapraszamy do naszych poradni, gdzie realizujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bezpłatne świadczenia dla pacjentów posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne  w zakresie:

 • świadczeń ogólnostomatologicznych przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie w Poradni Stomatologicznej
 • chirurgii stomatologicznej i periodontologii przy ul. Bolesława Komorowskiego 12 w Krakowie  w Poradni Chirurgii Stomatologicznej

W ramach kontraktu z NFZ naszym pacjentom przysługują:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej
 • kontrolne badania lekarskie
 • zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne
 • leczenie próchnicy
 • znieczulenie do zabiegów
 • usunięcie zębów
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie kamienia nazębnego
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich u dorosłych oraz wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu
 • leczenie protetyczne

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują także m.in.:

 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych
 • leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
 • leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia
 • ​wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie

 

Osobom zgłaszającym się do dentysty z bólem, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia

Nasza oferta

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom przysługują między innymi:

 • adanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w roku)
 • kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku)
 • zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne
 • leczenie próchnicy
 • znieczulenie do zabiegów
 • usunięcie zębów
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcie kamienia nazębnego
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich

Leczenie protetyczne:

W ramach świadczeń gwarantowanych raz na 5 lat pacjentom przysługuje leczenie protetyczne przy pomocy ruchomej protezy częściowej (w zakresie 5 – 8 brakujących zębów w szczęce). W przypadku całkowitego braku zębów – raz na 5 lat przysługuje im proteza całkowita. Osobom, które mają za sobą operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują także m.in.:

 • zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 7 roku życia)
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych
 • leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych
 • leczenie chorób przyzębia
 • wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne
Poradnia stomatologiczna

Ul. Olszańska 5
(12) 68 30 658

W poradni w ramach NFZ wykonujemy świadczenia m.in.:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka stomatologiczna
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej – jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
 • Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Leczenie zachowawcze złamań i urazów w obrębie twarzoczaszki
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego

Od 1 kwietnia zapraszamy na konsultacje do Periodontologa, który zajmuje się leczeniem chorób przyzębia, czyli tkanek otaczających zęby.

Poradnia chirurgii stomatologicznej

ul. Komorowskiego 12
(12) 68 30 545

Nasza pracownia RTG stomatologiczne wyposażona jest w najnowszej generacji sprzęt pozwalający na szybkie i bezpieczne wykonanie zdjęć w cyfrowej jakości i przy minimalnej dawce promieniowania.

Wykonujemy zdjęcia:

 • punktowe
 • cefalometryczne
 • pantomograficzne
 • zgryzowe
 • skrzydłowo-zgryzowe
 • czaszki ap i pa

Wykonanie zdjęć jest płatne. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi zapraszamy do naszego Gabinetu Stomatologicznego CMPdent – poznaj szczegóły

RTG stomatologiczne

ul. Komorowskiego 12
(12) 68 30 545

Szczegółowy wykaz świadczeń stomatologii zachowawczej oraz warunki ich realizacji dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. poz. 1462) oraz z 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. poz. 1262).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

KONTAKT

ul. Komorowskiego 12
telefon: (12) 68 30 545

ul. Olszańska 5
telefon: (12) 68 30 658