Szczepienia

ZADBAJ O SIEBIE – ZASZCZEP SIĘ!

Szczepienia przeciw grypie

Z początkiem września rozpocznie się kolejny sezon epidemiczny zachorowań na grypę i infekcje grypopochodne. Grypa grozi bardzo poważnymi powikłaniami (m.in. zapaleniem płuc i oskrzeli, mózgu, opon mózgowych czy mięśnia sercowego i osierdzia), które mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Pamiętajmy, że najlepszą ochroną jest szczepienie przeciw grypie. W Polsce szczyt zachorowań na grypę przypada między styczniem a marcem. Specjaliści radzą, by szczepić się jak najwcześniej, już we wrześniu.

Mieszkańców miasta Krakowa, którzy ukończyli 65 r.ż. zapraszamy do udziału w bezpłatnych szczepieniach przeciw grypie w ramach programu finansowanego przez Gminę Miejską Kraków.

Rejestracja do programu:
Rejestracja do Poradni Ogólnej – IV piętro, ul. Bolesława Komorowskiego 12, Kraków
lub
Rejestracja Ogólna – parter,  ul. Olszańska 5, Kraków.

Rejestracja:
Rejestracja Ogólna – parter (okienko nr 6),  ul. Komorowskiego 12, Kraków
Rejestracja Ogólna – parter,  ul. Olszańska 5, Kraków

ABC szczepień

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym.

Do szczepień obowiązkowych należą:

 • szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
 • szczepienie przeciw chorobie Heinego-Medina
 • szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce
 • szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • szczepienie przeciw gruźlicy
 • szczepienie przeciw Haemophilus influenzae typu B

Są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia. Odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza w drodze obwieszczenia Główny Inspektor Sanitarny.

Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do szczepień zalecanych należą:

 • szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • szczepienie przeciw grypie
 • szczepienie przeciw HPV
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A+B
 • szczepienie przeciw tężcowi
 • szczepienie przeciw pneumokokom
 • szczepienie przeciw meingokokom
 • szczepienie przeciw ospie wietrznej
 • szczepienie przeciw rota wirusowi

Wykaz szczepień ochronnych zalecanych dla określonych grup osób z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuację epidemiologiczną występującą na danym terenie oraz przemieszczanie się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wymagań innych krajów oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia określa w drodze obwieszczenia Minister Zdrowia.

Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu.

Do szczepień tego typu należą:

 • szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • szczepienie przeciw żółtaczce typu A, B, A+B
 • szczepienie przeciw tężcowi

W celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących, narażonych na działanie czynników biologicznych przeprowadza się, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy (art.17, ust.1 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach).

Koszty przeprowadzania szczepień ochronnych wskazanych na danym stanowisku pracy oraz preparatów do tych szczepień ponosi pracodawca.

ZASZCZEP SIĘ!