Pracownie diagnostyczne

Szeroki zakres diagnostyki

Badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza opieki specjalistycznej oraz odpłatnie, gdy pacjent takiego skierowania nie posiada.

W celu zagwarantowania pacjentom kompleksowej diagnostyki medycznej, Centrum współpracuje z innymi placówkami medycznymi, które wykonują badania diagnostyczne dla naszych pacjentów (np. kapilaroskopia, densytometria, EMG). W tym przypadku wymagane jest skierowanie od naszego lekarza.

Pracownie

Informacje o badaniu

EEG jest metodą rejestracji spontanicznej czynności bioelektrycznej mózgu przy pomocy elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Sam zapis otrzymany przy pomocy tej metody nazywa się elektroencefalogramem (oznacza się go także skrótem EEG).

Wskazania do wykonywania badania
 • różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu
 • napady padaczkowe
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • niedorozwój umysłowy
 • bóle głowy
 • zaburzenia snu
Opis badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej lub siedzącej. Na głowie umieszcza się od 16 do 24 elektrod w określonych miejscach. Dla poprawienia przewodnictwa elektrycznego powierzchnia elektrod zostaje pokryta specjalnym żelem lub pastą przewodzącą. W czasie badania pacjent powinien być zrelaksowany i pozostawać w bezruchu.

Przygotowanie pacjenta do badania

Przed badaniem EEG zaleca się, aby pacjent umył głowę, nie żelował ani nie spryskiwał włosów lakierem,był po śniadaniu oraz był wypoczęty – po przespanej nocy. Wykonujemy badania po deprywacji snu.

Możliwe powikłania po badaniu

Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Sprzęt diagnostyczny

Aparat EEG 16X jest 16 kanałowym elektroencefalogramem przeznaczonym do rejestracji, oceny i analizy zapisów EEG. Ma zastosowanie zarówno w badaniach rutynowych jak i badaniach klinicznych. Sterowanie aparatu przy pomocy mikroprocesora, dzięki wyświetlaczowi LCD i klawiaturze zapewnia jego łatwą i lekką obsługę.

Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71

Wskazania do badania

Dotychczasowe raporty donoszą, że jedynie badania mammograficzne są wartościową metodą badania przesiewowego u kobiet w kierunku nowotworu piersi. Dzięki systematycznie wykonywanym badaniom mammograficznym istnieje możliwość wykrycia raka piersi we wczesnym stadium rozwoju i skutecznego leczenia tej choroby.

Wykonywanie mammografii zaleca się wszystkim kobietom od 40 roku życia, raz na rok lub dwa lata w zależności od budowy piersi i czynników ryzyka zachorowania na raka piersi. Wskazane jest ono także dla kobiet młodszych, jeżeli w najbliższej rodzinie występowały zachorowania na nowotwór piersi.

Sprzęt diagnostyczny

Badania wykonujemy wysokiej jakości cyfrowym aparatem mammograficznym 3D typu Senographe Essential z opcją tomostyntezy.

Dzięki możliwości obrazowania 3D otrzymujemy doskonałej jakości zdjęcia diagnostyczne. Ich wysoka rozdzielczość pozwala na dostrzeżenie nawet niewielkich zmian w piersiach. Uzyskane w formie elektronicznej obrazy umożliwiają obróbkę oraz dokładniejsze przyjrzenie się konkretnym zmianom przez kilkukrotne powiększenie i analizę guzków pod różnym kątem. Znaczącym atutem cyfrowego mammografu jest zmniejszenie ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie oraz technologia TOMOSYNTEZY czyli warstwowego badania piersi z lepszą możliwością wykrycia zmian podejrzanych, poprzez zmniejszenie nakładania się tkanek.
Ergonomiczne kształty, zaprojektowane przez ekspertów znających potrzeby Pacjentek sprawiają, że badanie jest dla nich bardziej komfortowe.
Obrazy są zapisywane w formie elektronicznej oraz wydawane na płycie CD, co umożliwia lepszą archiwizację i dłuższą żywotność wyników w porównaniu z kliszami oraz większą możliwość porównywania badań.

 

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Nazwa jednostki organizacyjnej: Centrum Medycyny Profilaktycznej  Sp. z o.o.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: – pracownicy: 20mSv/rok; – ogół ludności: 1mSv/rok. /

Uwaga: na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71

Opis badania

Spirometria jest metodą czynnościowego badania układu oddechowego, pozwalającą ocenić pojemność życiową płuc oraz poszczególne fazy cyklu oddechowego.

Wskazania do badania

Wykonujemy badania w diagnostyce chorób układu oddechowego i alergicznych oraz dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach z narażeniem na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego.

Sprzęt diagnostyczny

Dysponujemy nowoczesnym spirometrem firmy ABCMed. Wszystkie badania oceniają i opisują specjaliści z zakresu pulmonologii z dużym doświadczeniem klinicznym.

Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71

Opis badania

Badanie USG to nieinwazyjna, bezbolesna metoda diagnostyczna wielu narządów. W naszej poradni wykonujemy badania:

 • USG z biopsją tarczycy
 • USG z biopsją węzłów chłonnych
 • USG jamy brzusznej
 • USG jąder
 • USG pęcherza moczowego
 • USG gruczołów piersiowych
 • USG ślinianek
 • USG tarczycy
 • USG ręki
 • USG nadgarstka
 • USG stawu łokciowego
 • USG stawu barkowego
 • USG stawu kolanowego
 • USG stawu biodrowego
 • USG stawu skokowego
 • USG stopy
 • USG tkanek miękkich
 • USG Doppler kończyn dolnych
 • USG Doppler kończyn górnych
 • USG Doppler naczyń (tętnic i żył)
 • USG ginekologiczne
 • USG przez powłoki brzuszne

 

Wskazania do badania

Wykonujemy badania w diagnostyce chorób układu oddechowego i alergicznych oraz dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach z narażeniem na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego.

Sprzęt diagnostyczny

Badania wykonujemy przy użyciu najnowocześniejszej aparatury Logig 7 GE z kolorowym Dopplerem oraz cyfrowego ultrasonografu aparatu Toshiba Aplio 400.

Jest to aparat nowej generacji pozwalający na otrzymywanie obrazów w doskonałej rozdzielczości i umożliwiający przeprowadzanie szerokiego spektrum badań ultrasonograficznych. Wyposażony jest m. in. w kolorowy doppler naczyń o wysokiej czułości. Zastosowanie najnowszej techniki przetwarzania i korekcji obrazu pozwala na szybką i profesjonalną diagnostykę.

Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71
ul. Olszańska 5
(12) 294 47 33

NOWOCZESNA APARATURA DIAGNOSTYCZNA

W oparciu o wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny poradnia wykonuje badania:

 • badania audiometryczne
 • otoemisja
 • tympanometria
Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71

DIAGNOSTYKA

Stosujemy nowoczesną, specjalistyczną aparaturę:

 • EKG spoczynkowe
 • EKG wysiłkowe
 • Holter – Ekg – 24 godz. zapis Ekg
 • Holter ciśnieniowy – 24 godz. zapis wartości ciśnienia tętniczego
 • Echo z Dopplerem
Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71
ul. Olszańska 5
(12) 68 30 669
(12) 68 30 670

BADANIE VNG – BADANIE BŁĘDNIKA DIAGNOZUJĄCE ZAWROTY GŁOWY I ZABURZENIA RÓWNOWAGI

Badanie VNG jest metodą rejestrowania ruchu oczopląsowego gałek ocznych przez czułą wideokamerę umieszczoną w specjalnych goglach, które pacjent zakłada na oczy. Ruch przekazywany jest do komputera a następnie przekształcany na wykres, który jest poddawany analizie. Próby wykonuje się w różnych pozycjach ciała oraz przy pobudzeniu błędnika poprzez wlewanie zimnej i ciepłej wody do uszu.

Przygotowanie do badania

 • minimum 4 godziny przed badaniem prosimy nie spożywać posiłków oraz nie przyjmować płynów
 • nie należy stosować leków związanych z leczeniem zawrotów głowy, uspakajających oraz nasennych na 7 dni przed badaniem
 • na badanie należy zgłaszać się bez makijażu
 • makijaż permanentny należy ukryć (zamalować, rozjaśnić)

Przy wykonywaniu testów mogą u pacjenta pojawić się zawroty głowy i nudności. Nie należy bezpośrednio po badaniu prowadzić pojazdów samochodowych.

Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71

BADANIA 

TOMOGRAF KOMPUTEROWY 3D OCT-1 (Optyczna Koherentna Tomografia) jest nowoczesną nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą na bezbolesne i bezkontaktowe precyzyjne obrazowanie wielu schorzeń narządu wzroku:

 • rozpoznanie i ocena stopnia zaawansowania chorób tzw. plamki żółtej odpowiedzialnej za ostre widzenie centralne
 • ocena tarczy nerwu wzrokowego i okołotarczowych włókien nerwowych we wczesnej diagnostyce jaskry
 • ocena struktur przedniego odcinka oka, grubości rogówki i kąta przesączenia

Pacjent otrzymuje graficzny wynik badania wraz z opisem.

Prowadzimy badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) dla potrzeb zakładów pracy – dowiedź się więcej

Rejestracja

ul. Komorowskiego 12
(12) 427 80 71

Kontakt

Rejestracja 

Rejestracja ogólna ul. Komorowskiego 12

Tel. (12) 427 80 71

Rejestracja ogólna ul. Olszańska 5

(12) 294 47 33
(12) 294 47 34