Poradnia Diabetologiczna

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie

Poradnia diabetologiczna oferuje kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń zależnych w dużej mierze od diety: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego,  cholesterolu, podwyższonego poziomu trójglicerydów, otyłości. Ponadto w ramach Poradni diabetologicznej istnieje możliwość wykonania wielu badań związanych z wyżej wymienionymi chorobami.

Czym zajmuje się Poradnia diabetologiczna?

 1. Diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń na podłożu cukrzycy i jej powikłań w trybie ambulatoryjnym:
  • Chorób naczyniówki i siatkówki
  • Choroby przydatków skórnych
  • Choroby tętnic
  • Cukrzycy insulinoniezależna
  • Cukrzycy insulinozależna
  • Cukrzycy nieokreślonej
  • Cukrzycy związana z niedożywieniem
  • Innych postaci cukrzycy
  • Innych zaburzeń wydzielania wewnętrznego trzustki
  • Otyłości
  • Upośledzeń widzenia
  • Zakażeń skóry
 2. Edukacja zdrowotna:
 • indywidualne opracowywanie diet
 • instruktaż wstrzyknięć
 • nauka samokontroli – obsługa glukotestów, ketotestów, glukometrów
 • oznaczania poziomu glukozy przy użyciu glukometru
 • podawania insuliny
 • postępowania w razie hipoglikemii
 • promocja wiedzy i zachowań prozdrowotnych – tryb życia, higiena, aktywność
 • rozwiązywanie problemów psychospołecznych
 • samodzielna interpretacja wyników
 1. Konsultacje chorych
 2. Konsultacje przed i po pobycie w szpitalu
 3. Kontynuacja leczenia poszpitalnego
 4. Opieka okulistyczna dla cukrzyków łącznie z badaniem dna oczu, oceną ostrości widzenia, profilaktyką i leczeniem retinopatii cukrzycowej
 5. Prewencja cukrzycy i jej powikłań
 6. Skierowanie na leczenie szpitalne

 

Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem:

Jeśli chcesz skorzystać z usług poradni diabetologicznej w Centrum Medycyny Profilaktycznej zadzwoń!

Nazwa usługiCena
Konsultacja i badanie w poradni100 zł
Pomiar cukru glukometrem5 zł
Opatrunek chirurgiczny po ekstrakcji50 zł

Kontakt

Rejestracja

Tel. +48 577 920 444  (12) 68 30 613

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek 7:00 – 19.00

  Uzupełnij działanie: 27 + = 31

  Specjaliści