Usługi

Badania

Pełen zakres usług obejmujących wszystkie niezbędne badania i konsultacje lekarskie w ramach medycyny pracy

Dla firm

Kompleksowa opieka dla zakładów pracy

Pracownia Psychologii Pracy

Diagnostyka psychologiczna związana z orzecznictwem psychologicznym