Dla firm

Oferujemy kompleksową opiekę dla zakładów pracy

  • przegląd i opis stanowisk pracy
  • udział w komisji BHP
  • rozpoznawanie czynników szkodliwych i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
  • profilaktykę zdrowotną – szczepienia przeciwko np. WZW, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, tężcowi

Szczegóły współpracy

Do przygotowania dla Państwa oferty potrzebujemy:

  • określenie stanowiska pracy osób kierowanych na badania
  • informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku pracy

Do przygotowania dla Państwa umowy potrzebujemy:

  • ​NIP
  • REGON
  • aktualny wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Ankieta

Kontakt

DZIAŁ UMÓW

tel. (12) 427 10 94

tel./fax (12) 427 95 91

e-mail: umowy@cmp.krakow.pl

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

Uzupełnij działanie: 2 + 4 =

Zapytaj o ofertę

e-mail: umowy@cmp.krakow.pl