Pracownia Psychologii Pracy

Zakres działania Pracowni

Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia badań psychologicznych i wystawiania niezbędnych orzeczeń i opinii. Pracownia wyposażona jest w sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów. Doświadczona kadra psychologiczna zapewnia rzetelne przeprowadzenie badań.

Pracownia prowadzi badania psychologiczne:

 • kierowców samochodów służbowych
 • kierowców pojazdów samochodowych
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy (punkty, alkohol)
 • operatorów sprzętu budowlanego
 • operatorów maszyn przemysłowych
 • operatorów urządzeń przy obsłudze których, wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa
 • kandydata na instruktora oraz instruktora nauki jazdy
 • instruktora techniki jazdy
 • kandydata na egzaminatora oraz egzaminatora nauki jazdy
 • detektywów i kandydatów na detektywów
 • inspektorów i kandydatów na inspektorów ruchu drogowego
 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń palną, gazową, myśliwską i sportową
 • osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 • osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika
 • górników pracujących przy materiałach wybuchowych

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

Wraz z rozwojem działalności firm, pracodawcy zatrudniają coraz więcej pracowników na stanowiskach przedstawicieli handlowych, które są związane z prowadzeniem samochodów służbowych. Wymaga to posiadania przez pracownika prawa jazdy kategorii „B”.

Do obowiązków pracownika na takim stanowisku należy m.in. przewóz współpracowników, materiałów marketingowych, dokonywanie kontroli oddziałów terenowych oraz spotkania z klientami często na terenie całej Polski. Tego typu stanowisko wiąże się ze zwiększonym narażeniem na wypadki drogowe i wymaga tzw. pełnej sprawności psychoruchowej.

Jeżeli pracownik – nawet sporadycznie korzysta z samochodu służbowego w ramach godzin pracy, pracodawca jest zobligowany do umieszczenia informacji na ten temat w skierowaniu na badania profilaktyczne. Pracodawca kierujący pracownika do wykonywania tego typu działalności jest zobligowany do umieszczenia informacji o kierowaniu samochodem służbowym na skierowaniu na badania profilaktyczne.

Badanie psychologiczne jest tylko składową badania lekarskiego. Dopiero lekarz Medycyny Pracy na podstawie orzeczenia psychologicznego wydaje decyzje o braku lub istnieniu przeciwwskazań (samo orzeczenie takich uprawnień nie daje).

Kontakt

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna 10:00 – 17:00

telefon: (12) 68 30 524

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – czwartek 7:00 – 19.00
Piątek 7:00 – 15:30

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

  Uzupełnij działanie: 30 + = 32