Badania

Badania prowadzone w poradni

Badania wstępne – wykonywane są przed przyjęciem pracownika do pracy

Badania okresowe – wykonywane są u osób pracujących na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne – wykonywane są w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą

Badania prowadzone przez Pracownię Psychologii Pracy  – zobacz więcej

Oferta

Realizujemy szeroki zakres usług medycyny pracy:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania uczniów
 • badania kierowców
 • badania operatorów
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • badania osób posiadających broń
 • badania osób pracujących w warunkach morskich, podwodnych
 • badania nurków zawodowych i rekreacyjnych (Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia)
 • badania marynarzy żeglugi śródlądowej
 • badania osób pracujących w warunkach tropikalnych
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • badania osób ubiegających się o wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • udział lekarza medycyny pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wykonywanie przeglądu i opisu stanowisk pracy
 • akcje profilaktyczne (szczepienia ochronne)
 • rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy
 • prowadzenie poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
 • konsultacje w zakresie informacji o zagrożeniach zdrowia na stanowiskach pracy i sposobów ich ograniczania lub likwidacji

Kontakt

Rejestracja telefoniczna:
poniedziałek-czwartek 8:00-17:00
piątek 8:00-15:00

tel. (12) 68 30 594
tel. (12) 68 30 596

Rejestracja osobista:
poniedziałek i środa 7:00 – 17.00
wtorek i czwartek 7:00-18:00
piątek 7:00–15.30

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Kraków, ul. Bolesława Komorowskiego 12

  Uzupełnij działanie: + 49 = 52